Wat is een financieel advocaat?

Iedereen heeft misschien wel eens een advocaat nodig. Maar er zijn ook vele soorten. Ik ken advocaten die echtscheidingen regelen, soms zijn er die voor schadevergoedingen tussenkomen. In bedrijven en bankwezen gaat het meer om financieel advocaat. In grote bedrijven zoals electrabel of telenet zijn sowieso advocaten aangenomen om het financiële aspect op hun te nemen. Ze verdedigen eigenlijk de onderneming in de rechtbank bij problemen, dit kan gaan om klanten die niet betalen, maar evengoed om goederen waar bepaalde misverstanden zijn misgelopen, de leveranciers bijvoorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat in het bankwezen van groot belang is dat er een advocaat in dienst is. Die heeft de juiste dossierkennis omtrent zijn domein.

download Financieel recht advocaten

Wat doet een financieel advocaat?

Zo een advocaat pluist alles heel goed uit. Inzake bankverrichtingen opvragen of leningovereenkomsten juist nakomen, alsook huurrecht of zelfs vennootschapsrecht. Ik neem ook geregeld eens het vliegtuig en ook de vliegtuigmaatschappijen hebben binnen hun bedrijf advocaten aangesteld, zowel voor passagiers als voor personeel. Deze maatschappijen kunnen zich niet veroorloven zonder financieel advocaat te functioneren. ik wil ook niet zeggen dat dit in een negatief daglicht moet worden geplaatst. Ze zijn nodig om de correcte zorgen in acht te nemen en vooral juist te handelen naar wat er zich wel of niet heeft voorgedaan.